อบรมตลาดดิจิทัล Pakbara Village Destination

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุมาตรา แซะอาหลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตลาดดิจิทัล ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการชุมชนเพื่อขับเคลื่อน "Pakbara Village Destination" ในโครงการวิจัยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันตอนล่าง ภายใต้ทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประจำปี 2564

โดยมี นายอิศรา พัทลุง (ผู้ก่อตั้ง Facebook Page “ของดี เมืองสตูล”) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ โครงสร้างระบบการตลาด ระบบตลาดออนไลน์ การใช้อุปกรณ์การตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์ด้วย Page และ Facebook การจัดการระบบหลังบ้านของการตลาด การทำคอนเทนท์ การถ่ายรูป ถ่ายคลิปวิดีโอและการตัดต่อคลิปให้ดึงดูงในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS